Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları

YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞ. TUR. VE TİC. SAN. A.Ş.(“YBP”) ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, ziyaretçileri tarafından sitesindeki formlar aracılığıyla gönüllü olarak sunulan kişisel verileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız, hesap bilgileri, kullanıcı bilgileri, eğitim bilgileri, fotoğraf, kamera görüntüsü, ses kaydı, tarif, vb.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz, Yaşar Topluluğu Şirketleri, bayileri de dahil olmak üzere hizmet aldığı yurtiçindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz.

YBP ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri aşağıdaki ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır:

  • Size basılı yayınlar / yazışmalar göndermek,
  • Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
  • Satın aldığınız malları ve/veya ödüllerinizi teslim etmek,
  • İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek.
  • Tüketicilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) web sitesini iyileştirmek, ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, tüketici profilini belirlemek, için kullanmak.
  • Yorumlarınıza veya bilgi taleplerinize cevap verebilmemize imkan sağlamak, tüketici ihtiyaçlarını anlamak,
  • İstekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,
  • Sitede düzenlenen yarışma oyunlarına veya promosyonlara ve diğer hizmetlere katılmanıza imkan sağlamak,

Kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda aleyhine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahipsiniz.

YBP ve/veya Yaşar Grubu Şirketleri, sitelerindeki bağlantılar aracılığıyla gideceğiniz diğer sitelerin, YBP ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri'nin Gizlilik İlkeleri'ne uyacağını garanti etmez bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını ve kullanım koşullarını değerlendirmenizi öneririz.

YBP web sitesi ve mobil uygulamasında yer alan doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan öğeler dahil web sitesi ve mobil uygulama üzerinden sağlanan bilgiler ve içerikle ilgili olarak açıkça veya dolaylı olarak garanti vermeyiz; hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmayız. Siteye gönderilen yorum ve bilgilerin güvenilmesi gereken tavsiye niteliğinde olması amaçlanmamaktadır. YBP ve/veya Yaşar Grubu Şirketleri, web sitesinde ya da mobil uygulamada yer alan yanlışlardan veya kusurlardan dolayı sorumluluk kabul etmeyiz.

YBP, web sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda kullanıcılar YBP tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu ve YBP ’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak YBP üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini kabul ederler.

Üyelik sistemi kullanılması durumunda şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dahilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde YBP talep üzerine kullanıcının kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve YBP şifre kullanımından doğacak sorunlardan ve/veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

YBP herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle YBP ’yun kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

YBP kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YBP sorumlu tutulmayacaktır.

YBP web sitesi ya da mobil uygulamanın böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte bulunmaz. Ek bilgi almak istediğiniz konularda 0232 436 20 00 numaralı telefondan veya info@kisikates.com.tr eposta adresinden YBP‘ya danışabilirsiniz.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve “Kabul Ediyorum” …yı işaretlediği anda işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş olacaktır.

YBP , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılacaktır.