Yükleniyor…

Çatal Devrimi

Hiç düşündünüz mü çatal ne zamandan beri hayatlarımızda? Antik Yunan’dan beri hayatlarımızda desek ne dersiniz? Sofra tarihinde önce bıçağın, sonra kaşığın ve en son olarak da çatal insanoğlunun hayatına girmiştir. Çatal, bıçak ve kaşığın bulunmasıyla da insanoğlunun sofralarında vazgeçilmezleri arasında olmuştur.

Bıçak, aynı zamanda koruma amaçlı olduğu için icadı çok eskilere dayanmaktadır. Ortaçağ’da kaşık masaya konmaz misafirler gelirken getirirlermiş. Kaşık, paleotik zamandan beri kullanılmaktadır. Deniz kabuklarından esinlenerek kaşık bulunmuştur. Çatal ise, önce iki uçlu olarak çıkmış ve Yunanlılardan beri hala kullanılmaya devam edilmektedir. Avrupa’da da ilk çatal 14. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Tarihte bir çok var olmuş kral ve kraliçeler için de önem arz etmektir. 1328’de Macaristan Kraliçe Klemans’ın eşyaları arasında yaklaşık 30 kaşık ile beraber bir adet de altın çatal varmış. Başka bir örnek verirsek: Kraliçe Jan Devreaux’nün ölümünden sonra eşyaları arasında özel ile kılıfa sarılmış 1 çatal ve 64 kaşık bulunmuş. Venedik ve Floransa, 11. yüzyıldan itibaren Bizans’ta ticaret yolu sayesinde görmüştür. Hatta Venedik’te çatal dini tepkilere neden olup uğursuz olarak da kabul edilmiştir. Diğer önemli bilgilerden biri de, 1582’de halen Paris’te varolan La Tour d’ Argent restoranı çatalı ilk olarak kullanıma sunan restorandır. Osmanlı’ya gelecek olursak da; bıçağın çatal ile birlikte kullanılması 19. yüzyılın ikinci yarısındadır. II. Mahmut ilk çatal bıçak kullanan padişahtır. Osmanlı devlet adamları ilk olarak bir baloya katılıyor ve orada çatal ile tanışıyorlar. Çatal ile yemenin kolaylığını görüp saraya çatal kaşık takımı alınıyor ve böylece Osmanlı’da çatal kullanımı başlamış oluyor. Sultan Abdülmecid zamanında; Islahat Fermanıyla beraber sinide yeme yerine masada yemekler yenmeye başlanmıştır. Ardında da köşklerde de çatal-bıçak kullanımı başlanmıştır. Çatalın bulunması ve kullanılmasıyla beraber, sofra kurallarıın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yeme içmeyi uygarlaştırmıştır.